สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตอนที่ 3

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตอนที่ 3

รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk พาไปเที่ยว สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เกาะยอ จังหวัดสงขลา และคุยกับ คุณพิทยา บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2553 เวลา 19.00น. ทาง TNN24

Related posts:

  1. สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตอนที่ 2 สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk...
  2. สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตอนที่ 1 สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk...
  3. เที่ยวนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตอนที่ 1 เที่ยวนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Style Unlimited...
  4. สราญสิริ ท่าข้าม พระราม 2 ตอนที่ 2 สราญสิริ ท่าข้าม พระราม 2 ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  5. สราญสิริ ท่าข้าม พระราม 2 ตอนที่ 1 สราญสิริ ท่าข้าม พระราม 2 ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top