จัดสรรคลื่นความถี่ ตอนที่ 2

จัดสรรคลื่นความถี่ ตอนที่ 2

รายการ S Magazine โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ คุณสุภิญญา กลางณรงค์ รองประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฎิรูปสื่อ เรื่องกฎหมาย กทสช. ออกอากาศทาง Next Step Television และบทสัมภาษณ์พิมพ์ใน S Magazine Issue 11 May 5-11, 2010

Related posts:

  1. จัดสรรคลื่นความถี่ ตอนที่ 1 จัดสรรคลื่นความถี่ ตอนที่ 1 รายการ S Magazine โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...
  2. ลดความก้าวร้าว ตอนที่ 1 ลดความก้าวร้าว ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...
  3. ลดความก้าวร้าว ตอนที่ 2 ลดความก้าวร้าว ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...
  4. ลดความก้าวร้าว ตอนที่ 3 ลดความก้าวร้าว ตอนที่ 3 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...
  5. การบริหารความเสี่ยงองค์กร ตอนที่ 1 การบริหารความเสี่ยงองค์กร ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top