เป็นดาราด้วย YouTube

เป็นดาราด้วย YouTube

รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Hi-Tech Talk คุณปรเมศวร์ มินศิริ หรือ @iwhale คุยเรื่องเป็นดาราได้ด้วย YouTube

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2553 เวลา 19.35น. ทาง TNN24

Related posts:

  1. โอกาสทางการเรียนรู้ผ่าน YouTube โอกาสทางการเรียนรู้ผ่าน YouTube รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Hi Tech Talk...
  2. AR เทคโนโลยี AR เทคโนโลยี รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Hi-Tech Talk คุณปรเมศวร์...
  3. AR.GAME AR. GAME รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Hi-Tech Talk คุณปรเมศวร์...
  4. หุ่นยนต์ไฮเทคในบ้านคุณ หุ่นยนต์ไฮเทคในบ้านคุณ รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Hi-Tech Talk คุณปรเมศวร์ มินศิริ...
  5. ความเป็นส่วนตัวในโลกอินเตอร์เน็ต ความเป็นส่วนตัวในโลกอินเตอร์เน็ต รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Hi-Tech Talk คุณปรเมศวร์ มินศิริ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top