ร้านนภา

ร้านนภา

รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Style Unlimited คุณก๊อต ณัฐกฤตา กุลสิริธนกร และ คุณ ป้อง ปิติวัตติ์ พาไปชิมอาหารที่ร้าน “นภา” และพูดคุยกับ คุณนิว ภวินทร์ จันทาภากุล เจ้าของร้าน

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 19.45น. ทาง TNN24

Related posts:

  1. ครัววังวนา ตอนที่ 1 ครัววังวนา ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Style Unlimited...
  2. ครัววังวนา ตอนที่ 2 ครัววังวนา ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Style Unlimited...
  3. ข้าวมันไก่ซั่งไห่ ตอนที่ 1 ข้าวมันไก่ซั่งไห่ ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Style Unlimited...
  4. ข้าวมันไก่ซั่งไห่ ตอนที่ 2 ข้าวมันไก่ซั่งไห่ ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Style Unlimited...
  5. ถักทอกับ The Loom ตอนที่ 1 ถักทอกับ The Loom ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top