ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร ตอนที่ 2

ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร ตอนที่ 2
รายการ Suranand Live คุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ คุยกับ ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตผู้แทนการค้าไทย

Related posts:

  1. ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร ตอนที่ 1 ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  2. กระบวนทรรศใหม่จีน ตอนที่ 3 กระบวนทรรศใหม่จีน ตอนที่ 3 รายการ Suranand Live คุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ คุยกับคุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์...
  3. พลังงานทางเลือก ตอนที่ 2 พลังงานทางเลือก ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live คุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ ดร.เอกรินทร์...
  4. กระบวนทรรศใหม่จีน ตอนที่ 1 กระบวนทรรศใหม่จีน ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ คุยกับ...
  5. กระบวนทรรศใหม่จีน ตอนที่ 2 กระบวนทรรศใหม่จีน ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ คุยกับ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top