ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร ตอนที่ 1

ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร ตอนที่ 1

รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตผู้แทนการค้าไทย

ออกอากาศทาง Next Step Television และพิมพ์ใน S Magazine Issue 02 February 24-March 2, 2010

Related posts:

  1. 2012 ตอนที่ 1 2012 ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...
  2. 2012 ตอนที่ 2 2012 ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...
  3. วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 2 วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  4. หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 1 หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  5. หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 2 หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top