ถักทอกับ The Loom ตอนที่ 1

ถักทอกับ The Loom ตอนที่ 1
รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Style Unlimited พร้อมด้วย คุณก็อต ณัฐกฤตา กุลสิริธนกร พาเที่ยวชมสตูดิโอสอนการทอผ้า The Loom ซอยทองหล่อ 13 พูดคุยกับ คุณพงษ์เทพ จารึกจรรยานาม และ คุณวิวรรณ เลิศโภคานนท์ เจ้าของร้าน

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 19.45น. ทาง TNN24

รายละเอียดเพิ่มเติม:

http://www.silkweavinghobby.com/customize_0_34338_EN.html3

 

Related posts:

  1. รู้จัก “สยามสแควร์” กับ “เกรียงไกร” ตอนที่ 1 รูัจักสยามสแควร์กับ “เกรียงไกร” ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...
  2. ดร.โสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ตอนที่ 1 คุยกับ ดร.โสภณ ดำนุ้ย ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์  กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...
  3. ดร.โสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ตอนที่ 2 ดร.โสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...
  4. โรงแรม Column Bangkok ตอนที่ 1 โรงแรม Column Bangkok ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...
  5. โรงแรม Column Bangkok ตอนที่ 2 โรงแรม Column Bangkok ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top