เชฟด๊อฟ และ ABC Cooking Studio ตอนที่ 1

เชฟด๊อฟ และ ABC Cooking Studio ตอนที่ 1

รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ คุณสหัส จันทกานนท์ หรือ “เชฟด๊อฟ” แห่ง ABC Cooking Studio

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553 เวลา 19.00-20.00 น. ทาง TNN24

Related posts:

  1. เชฟนูรอ แห่ง Blue Elephant ตอนที่ 1 เชพนูรอ แห่ง Blue Elephant รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...
  2. เชฟนูรอ แห่ง Blue Elephant ตอนที่ 2 เชฟนูรอ แห่ง Blue Elephant ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  3. รูัจัก “สยามสแควร์” กับ “เกรียงไกร” ตอนที่ 3 รูัจัก “สยามสแควร์” กับ “เกรียงไกร” ตอนที่ 3 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  4. รูัจัก “สยามสแควร์” กับ “เกรียงไกร” ตอนที่ 2 รูัจัก “สยามสแควร์” กับ “เกรียงไกร” ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  5. รู้จัก “สยามสแควร์” กับ “เกรียงไกร” ตอนที่ 1 รูัจักสยามสแควร์กับ “เกรียงไกร” ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top