“บ้านพิพิธภัณฑ์” ตอนที่ 1

Saturday Talk “บ้านพิพิธภัณฑ์” ตอนที่ 1

รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัภาษณ์คุณเอนก นาวิกมูล, คุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ และคุณประยูร สงวนไทร ผู้ดำเนินการ “บ้านพิพิธภัณฑ์” สมาคมกิจวัฒนธรรม

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 เวลา 19.00-20.00 น. ทาง TNN24

Related posts:

  1. เชฟนูรอ แห่ง Blue Elephant ตอนที่ 2 เชฟนูรอ แห่ง Blue Elephant ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  2. เชฟนูรอ แห่ง Blue Elephant ตอนที่ 1 เชพนูรอ แห่ง Blue Elephant รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...
  3. วจีรัตน์ กังสะนัจนทน์ Pet Paradise Park ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ สัตวแพทย์หญิง วจีรัตร์...
  4. Food Stylist สุทธิพงษ์ สุริยะ ตอนที่ 3 Food Stylist ตอนที่ 3 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...
  5. Food Stylist สุทธิพงษ์ สุริยะ ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ “อาจารย์ขาบ” คุณสุทธิพงษ์...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top