การโฆษณาบนสื่อออนไลน์

การโฆษณาบนสื่อออนไลน์

รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง Digital Life by Marketing Oops! คุณณธิดา รัฐธนาวุฒิ หรือ @tukko พูดคุยกับ คุณทิวา ยอร์ค กรรมการผู้จัดการ บริษัท Admax Network จำกัด เรื่องการโฆษณาบนสื่อออน์ไลน์

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 เวลา 19.30น. ทาง TNN24

Related posts:

  1. SF Cinema SF Cinema รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง Digital Life by MarketingOops! คุณณธิดา รัฐธนาวุฒิ...
  2. แนะนำการใช้ Facebook แนะนำการใช้ Facebook รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Digital Life by...
  3. แนะนำการใช้ Twitter แนะนำการใช้ Twitter รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Digital Life by...
  4. แนะนำการใช้ iPhone App แนะนำการใช้ iPhone App รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Digital Life...
  5. e-bay ตลาดช็อปปิ้งออน์ไลน์ชั้นนำของโลก e-bay ตลาดช็อปปิ้งออน์ไลน์ชั้นนำของโลก รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง Digital Life by MarketingOpps! เรื่อง e-bay...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top