โรงแรม Column Bangkok ตอนที่ 2

โรงแรม Column Bangkok ตอนที่ 2

รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Style Unlimited พร้อมด้วย คุณก็อต ณัฐกฤตา กุลสิริธนกร พาไปเที่ยวชมโรงแรม Column Bangkok สุขุมวิท 16 และพูดคุยกับ คุณสุวีณา ใจอุ่น

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 เวลา 19.45น. ทาง TNN24

รายละเอียดเพิ่มเติม:

http://columnbangkok.com/

 

Related posts:

  1. โรงแรม Column Bangkok ตอนที่ 1 โรงแรม Column Bangkok ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...
  2. กิน-เที่ยว บางกอกน้อยวิลเลจ ตอนที่ 1 กิน-เที่ยว บางกอกน้อยวิลเลจ ตอนที่ 1 รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...
  3. Style Unlimited ร้านชมสวน ตอนที่ 1 อัญชลี จงคดีกิจ “ชมสวน” ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...
  4. อัญชลี จงคดีกิจ “ชมสวน” ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ คุณอัญชลี จงคดีกิจ...
  5. กิน-เที่ยว บางกอกน้อยวิลเลจ ตอนที่ 2 กิน-เที่ยว บางกอกน้อยวิลเลจ ตอนที่ 2 รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top