พลังงานทางเลือก ตอนที่ 1

พลังงานทางเลือก ตอนที่ 1

รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ออกอากาศทางช่อง Next Step Television เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 20.00-21.00 น.

Related posts:

  1. วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 1 วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  2. วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 2 วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  3. หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 1 หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  4. หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 2 หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  5. Blue Ocean ตอนที่ 1 Blue Ocean ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top