แว่นเพ็ชร

แว่นเพ็ชร

รายการ Suranand Live ช่วง Living Style โดย คุณรวิวรรณ จินดา สัมภาษณ์ คุณพุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร เจ้าของร้านแว่นเพ็ชร

ออกอากาศทาง Next Step Television เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 20.00-21.00 น.

Related posts:

  1. Pizza Cafe’ Pizza Cafe’ รายการ Suranand Live ตอน Living Style คุณรวิวรรณ จินดา...
  2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์...
  3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์...
  4. Blue Ocean ตอนที่ 1 Blue Ocean ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner...
  5. Blue Ocean ตอนที่ 2 Blue Ocean ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top