พลังงานทางเลือก ตอนที่ 2

พลังงานทางเลือก ตอนที่ 2
รายการ Suranand Live คุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ออกอากาศทางช่อง Next Step เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 2552 เวลา 20.00 – 21.00 น

Related posts:

  1. พลังงานทางเลือก ตอนที่ 1 พลังงานทางเลือก ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...
  2. Blue Ocean ตอนที่ 1 Blue Ocean ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner...
  3. Blue Ocean ตอนที่ 2 Blue Ocean ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner...
  4. วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 1 วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  5. วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 2 วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top