วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 2

วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 2

รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ คุณกบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี

ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ทาง Next Step Television เวลา 19.00-20.00 น.

Related posts:

  1. วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 1 วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  2. หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 1 หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  3. หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 2 หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  4. Blue Ocean ตอนที่ 1 Blue Ocean ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner...
  5. Blue Ocean ตอนที่ 2 Blue Ocean ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top