การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 2

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 2

รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต สัมภาษณ์ อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้

ออกอากาศทาง Next Step Television เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 20.30น.

Related posts:

  1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์...
  2. Blue Ocean ตอนที่ 1 Blue Ocean ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner...
  3. Blue Ocean ตอนที่ 2 Blue Ocean ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner...
  4. หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 1 หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  5. หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 2 หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top