หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 2

หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 2

รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ คุณอัศวิน อิงคะกุล เจ้าของโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ออกอากาศทาง Next Step Television เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา 20.00-20.20 น.

Related posts:

  1. หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 1 หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  2. 2012 ตอนที่ 1 2012 ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...
  3. 2012 ตอนที่ 2 2012 ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...
  4. ธุรกิจ E-Commerce ตอนที่ 1 ธุรกิจ E-Commerce ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี...
  5. ธุรกิจ E-Commerce ตอนที่ 2 ธุรกิจ E-Commerce ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top