อาร์ เอ็กซ์มอลล์ ตอนที่ 1

อาร์ เอ็กซ์มอลล์ ตอนที่ 1

รายการ Suranand Live ช่วง Living Style คุณรวิวรรณ จินดา สัมภาษณ์ คุณจิตติมา เชิดชูชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอ็กซ์มอลล์ จำกัด ประกอบกิจการค้า นำเข้า ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแว่นตา คอนแทคเลนส์ พร้อมอุปกรณ์ ออกอากาศทาง Next Step Television

Related posts:

  1. หลักการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 1 หลักการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์...
  2. หลักการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 2 หลักการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์...
  3. Change Management ตอนที่ 1 Change Management ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner...
  4. Change Management ตอนที่ 2 Change Management ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner...
  5. 2012 ตอนที่ 2 2012 ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top