กระบวนทรรศใหม่จีน ตอนที่ 2

กระบวนทรรศใหม่จีน ตอนที่ 2

รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ คุยกับ คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณกานต์ ยืนยง จาก SIU เรื่องการเปลี่ยนแปลงของจีน ออกอากาศทาง Next Step Television

Related posts:

  1. กระบวนทรรศใหม่จีน ตอนที่ 1 กระบวนทรรศใหม่จีน ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ คุยกับ...
  2. วิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1 วิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas กับ...
  3. วิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2 วิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas กับ...
  4. Creative ตอนที่ 1 Creative ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas by...
  5. Creative ตอนที่ 2 Creative ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas by...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top