ธุรกิจ E-Commerce ตอนที่ 2

ธุรกิจ E-Commerce ตอนที่ 2

รายการ Suranand Live ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต คุยกับ พันเอก ดร.ธีรนันท์ นันทขว้าง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ออกอากาศทาง Next Step Television

Related posts:

  1. ธุรกิจ E-Commerce ตอนที่ 1 ธุรกิจ E-Commerce ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี...
  2. การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 2 การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner โดย...
  3. การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 1 การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner โดย...
  4. Change Management ตอนที่ 1 Change Management ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner...
  5. Change Management ตอนที่ 2 Change Management ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top