ธุรกิจ E-Commerce ตอนที่ 1

ธุรกิจ E-Commerce ตอนที่ 1

รายการ Suranand Live ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต คุยกับ พันเอก ดร.ธีรนันท์ นันทขว้าง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ออกอากาศทาง Next Step Television

Related posts:

  1. Change Management ตอนที่ 1 Change Management ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner...
  2. Change Management ตอนที่ 2 Change Management ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner...
  3. หลักการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 1 หลักการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์...
  4. หลักการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 2 หลักการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์...
  5. การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 2 การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner โดย...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top