2012 ตอนที่ 2

2012 ตอนที่ 2

รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ คุณภิมุข สิมะโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ออกอากาศทาง Next Step Television

Related posts:

  1. 2012 ตอนที่ 1 2012 ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...
  2. การพัฒนาท้องถิ่นเขารูปช้าง ตอนที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นเขารูปช้าง ตอนที่ 1 รายการ S Magazine โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...
  3. การพัฒนาท้องถิ่นเขารูปช้าง ตอนที่ 2 การพัฒนาท้องถิ่นเขารูปช้าง ตอนที่ 2 รายการ S Magazine โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...
  4. การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 2 การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner โดย...
  5. การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 1 การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner โดย...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top