2012 ตอนที่ 1

2012 ตอนที่ 1

รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ คุณภิมุข สิมะโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ออกอากาศทาง Next Step Television

Related posts:

  1. การพัฒนาท้องถิ่นเขารูปช้าง ตอนที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นเขารูปช้าง ตอนที่ 1 รายการ S Magazine โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...
  2. การพัฒนาท้องถิ่นเขารูปช้าง ตอนที่ 2 การพัฒนาท้องถิ่นเขารูปช้าง ตอนที่ 2 รายการ S Magazine โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...
  3. การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 2 การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner โดย...
  4. การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 1 การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner โดย...
  5. Change Management ตอนที่ 1 Change Management ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top