วจีรัตน์ กังสะนันทน์ Pet Paradise Park ตอนที่ 1

รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ สัตวแพทย์หญิง วจีรัตร์ กังสะนันทน์ เจ้าของ Pet Paradise Park

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2552 เวลา 19.00-20.00 น. ทาง TNN24

http://www.petparadise2004.com/

 

Related posts:

  1. พาที สารสิน – ปิยะ ยอดมณี Nok Air ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ คุณพาที สารสิน...
  2. นพ.ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์ “แพทย์ทางเลือก โฮลิสติก” ตอนที่ 2 แพทย์ทางเลือก โฮลิสติก ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...
  3. นพ.ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์ “แพทย์ทางเลือก โฮลิสติก” ตอนที่ 1 แพทย์ทางเลือก โฮลิสติก ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...
  4. “อัศวิน” แห่ง Miracle Grand ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ คุณอัศวิน อิงคะกุล...
  5. “อัศวิน” แห่ง Miracle Grand ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ คุณอัศวิน อิงคะกุล...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top