ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นโชกุน ตอนที่ 2

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น “โชกุน” ตอนที่ 2

รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Style Unlimited พร้อมด้วย คุณก๊อต ณัฐกฤตา กุลสิริธนกร พาไปพูดคุยกับ คุณกัมปนาถ บูรณดิลก เจ้าของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นโชกุน โรงแรมดุสิตธานี และ คุณชไมพันธ์ รื่นอารมณ์ กิโมโนภัตตาคาร

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2552 เวลา 19.45น. ทาง TNN24

Related posts:

  1. ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น “โชกุน” ตอนที่ 1 ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น “โชกุน” ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Style...
  2. พาที สารสิน – ปิยะ ยอดมณี Nok Air ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ คุณพาที สารสิน...
  3. อเทลิเย่ โรงแรมแกรนด์มิลเลเนียม สุขุมวิท ตอนที่ 2 อเทลิเย่ โรงแรมแกรนด์ มิลเลเนียม สุขุมวิท ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  4. อเทลิเย่ โรงแรมแกรนด์ มิลเลเนียม สุขุมวิท ตอนที่ 1 อเทลิเย่ โรงแรมแกรนด์ มิลเลเนียม สุขุมวิท ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  5. นพ.ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์ “แพทย์ทางเลือก โฮลิสติก” ตอนที่ 2 แพทย์ทางเลือก โฮลิสติก ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top