จักรพงษ์ คงมาลัย คนไทยใน Yahoo

จักรพงษ์ คงมาลัย คนไทยใน Yahoo

จักรพงษ์ คงมาลัย คนไทยใน Yahoo

 

จักรพงษ์ คงมาลัย คนไทยใน Yahoo

รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง Digital Life by MarketingOops! โดย คุณณธิดา รัฐธนาวุฒิ หรือ @tukko สัมภาษณ์ คุณจักรพงษ์ คงมาลัย คนไทยคนแรกที่ได้เข้าร่วมงานกับ Yahoo

ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552 เวลา 19.30น. ทาง TNN 24

Related posts:

  1. www.wound-why.com www.wound-why.com รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง Ditgital Life by MarketingOops! โดย คุณณธิดา รัฐธนาวุฒิ...
  2. e-bay ตลาดช็อปปิ้งออน์ไลน์ชั้นนำของโลก e-bay ตลาดช็อปปิ้งออน์ไลน์ชั้นนำของโลก รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง Digital Life by MarketingOpps! เรื่อง e-bay...
  3. แนะนำการใช้ Twitter แนะนำการใช้ Twitter รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Digital Life by...
  4. แนะนำการใช้ iPhone App แนะนำการใช้ iPhone App รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Digital Life...
  5. แนะนำวิธีการใช้ Linkedin แนะนำวิธีการใช้ Linkedin รายการ คุยกันวันเสาร์ ช่วง Digital Life by MarketinOpps! แนะนำวิธีการใช้...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top