“อัศวิน” แห่ง Miracle Grand ตอนที่ 2

รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ คุณอัศวิน อิงคะกุล เจ้าของโรงแรมมิราเคิล แกรนด์

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 19.00-20.00 น. ทาง TNN 24

Related posts:

  1. “อัศวิน” แห่ง Miracle Grand ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ คุณอัศวิน อิงคะกุล...
  2. เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ นพ.กฤษดา ศิรามพุช ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช...
  3. เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ นพ.กฤษดา ศิรามพุช ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช...
  4. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ “Management One Night Stand” Part 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์...
  5. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ “Management One Night Stand” Part 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top