การพัฒนาท้องถิ่นเขารูปช้าง ตอนที่ 1

การพัฒนาท้องถิ่นเขารูปช้าง ตอนที่ 1

รายการ S Magazine โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ คุณประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ออกอากาศทาง Next Step Television

Related posts:

  1. รักษ์น้ำ ตอนที่ 1 รักษ์น้ำ ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์...
  2. พลังงานนิวเคลียร์ ตอนที่ 1 พลังงานนิวเคลียร์ ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง Techno for Life...
  3. การจัดซื้อจัดจ้าง ตอนที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง Mangement Corner ดร.กิตติพันธ์...
  4. การจัดซื้อจัดจ้าง ตอนที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง Mangement Corner ดร.กิตติพันธ์...
  5. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตอนที่ 1 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง Techno for Life...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top