หลักการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 2

หลักการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 2

รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์สาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต คุยกับ คุณประเสริฐ เพชรชื่นสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พาราไดซ์ ไทยแลนด์ จำกัด ออกอากาศทาง Next Step Television

Related posts:

  1. หลักการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 1 หลักการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์...
  2. นวัตกรรม ตอนที่ 1 นวัตกรรม ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์...
  3. นวัตกรรม ตอนที่ 2 นวัตกรรม ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์...
  4. รักษ์น้ำ ตอนที่ 1 รักษ์น้ำ ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์...
  5. การจัดซื้อจัดจ้าง ตอนที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง Mangement Corner ดร.กิตติพันธ์...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top