การจัดซื้อจัดจ้าง ตอนที่ 1

การจัดซื้อจัดจ้าง ตอนที่ 1

รายการ S Magazine ช่วง Mangement Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ สัมภาษณ์ อาจารย์นพฎล สุวรรณทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ออกอากาศทาง Next Step Television

Related posts:

  1. รักษ์น้ำ ตอนที่ 1 รักษ์น้ำ ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์...
  2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์...
  3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์...
  4. Business Intelligent Business Intelligent รายการ S Magazine ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ...
  5. พลังงานนิวเคลียร์ ตอนที่ 1 พลังงานนิวเคลียร์ ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง Techno for Life...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top