กล้องโทรทรรศน์ดูดาว ตอนที่ 2

กล้องโทรทรรศน์ดูดาว ตอนที่ 2

รายการ S Magazine ช่วง Techno for Life ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง และ ดร.จิตรเกษม งามนิล คุยกันเรื่องกล้องโทรทรรศน์ดูดาว ออกอากาศทาง Next Step Television

Related posts:

  1. กล้องโทรทรรศน์ดูดาว ตอนที่ 1 กล้องโทรทรรศน์ดูดาว ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง Techno for Life...
  2. สามเหลี่ยมเบอร์บิวด้า สามเหลี่ยมเมอร์บิวด้า รายการ S Magazine ช่วง Techno for Life ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง...
  3. วิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1 วิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas กับ...
  4. วิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2 วิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas กับ...
  5. Pope Joan ตอนที่ 1 Pope Joan ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top