วิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2

วิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2

รายการ S Magazine ช่วง S Ideas กับ SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณกานต์ ยืนยง จะมาบอกวิธีเล่าประวัติศาสตร์อย่างไม่น่าเบื่อ ออกอากาศทาง Next Step Television

Related posts:

  1. วิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1 วิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas กับ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top